Клініка інвазивної кардіології IKARDIA в Наленчуве існує від 2006 року. Основна діяльність клініки – цілодобове та багатопрофільне лікування пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

При 24-годинному чергуванні забезпечуємо лікування пацієнтів з гострою ішемічною хворобою серця: інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI), інфаркт міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI), нестабільна стенокардія. Ми проводимо планову діагностику та інтервенційне лікування хворих з хронічною ішемічною хворобою серця.

Додатково ми впровадили сучасні методи обстеження пацієнтів з ішемічною хворобою серця: внутрішньосудинне ультразвукове дослідження (IVUS), оцінку фракційного резерву кровотоку (FFR), оптичну когерентну томографію ОС,  мультиспіральну комп’ютерну томографію MSCT. В нашій лікарні виконуємо практично всі процедури в області інтервенційної кардіології щодо ішемічної хвороби серця і структурних (вроджених і набутих) вад серця.

Від 2014 року ми лікуємо хворих з порушенням ритму і провідності серця. Здійснюємо імплантацію (а також обмін) всіх видів електрокардіостимуляторів та кардіовертерів-дефібриляторів (ICD). Постійно виконуємо також процедури в області обстеження і терапії лікування порушень провідності електричного імпульсу в серці, тобто електрофізіології та абляції при тріпотінні передсердь.

Увага нашого медперсоналу зосереджена на процедурах відновлення прохідності хронічно закритих коронарних артерій – CTO, які є найбільш складними лікувальними акціями в інвазивної кардіології. Керівник клініки – проф. д-р. мед. наук Ярослав Вуйцік, член престижного Euro CTO CLUB, з 2009 року організує міжнародні семінари, присвячені цій темі, які проходять в Любліні та в Наленчуве. Завдяки цій ініціативі мі залучили до співпраці центри з Німеччини, Франції, Італії, Японії та США.

Ми ввели інноваційні методи лікування цієї хвороби, котри базують на системі інтегрованої візуалізації коронарних артерій, яка передбачає: внутрішньосудинне ультразвукове дослідження (IVUS) з ангіографічним зображенням, зображення, отримане при оптичної когерентної томографії ОС та зображення мультиспіральної комп’ютерної томографії MSCT.

Від 2017 року Клініка інвазивної кардіології IKARDIA надає медичні послуги у новому, більш комфортному будинку лікарні, оснащеному сучасною технікою, що співфінансується за рахунок коштів ЄС.

Пацієнти нашої лікарні можуть скористатися широкою пропозицією послуг починаючи від превенційних консультацій та порад первинної і вторинної профілактики, через інтервенційні процедури зберігаючи життя, до спеціалізованої реабілітації, що дозволяє швидко повернутися до повної активності та фізичної ефективності.

Госпіталізовані пацієнти перебувають у одно- або двохмісних палатах, з окремим санвузлом.

Клініка інвазивної кардіології IKARDIA в Наленчуве надає медичні послуги за договором з польским Національним фондом охорони здоров’я (NFZ), а також здійснює приватні платежі.

Від 2011 року ми надаємо медичні послуги в області інвазивної кардіології також в Незалежному публічному закладі охорони здоров’я в Пулавах.