ПЕРЕЛІК ОБСТЕЖЕНЬ І ПРОЦЕДУР, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В КЛІНІЦІ ІНВАЗИВНОЇ КАРДІОГОГІЇ IKARDIA В НАЛЕНЧУВЕ

 

ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ

1 Інтервенційне лікування хворих з гострою ішемічною хворобою серця (інфаркт міокарда)
2 Коронографія та інші діагностичні інвазивні обстеження
3 Коронографія та інші діагностичні інвазивні обстеження
4 Коронарна ангіопластика (PCI) з імплантацією не менше як двох стентів або багатосудинна
5 Реканалізація коронарних артерій з хронічною оклюзією – CTO
6 Ротаційна атеректомія коронарних судин – ROTA
7 Внутрішньосудинне ультразвукове дослідження – IVUS
8 Оптична когерентна томографія – OCT
9 Оцінка фракційного резерву кровотоку – FFR/iFR
10 Черезшкірна вальвулопластика мітрального клапана – PTMC
11 Черезшкірне закриття дефектних внутрішньосерцевих сполук (Дефект міжпередсердної перетинки/ атріосептальний дефект – ASD та відкрите овальне вікно – PFO)

 

 

ПРОЦЕДУРИ СТИМУЛЯЦІЇ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ

Процедура
1 Імплантація або заміна 1-канального кардіостимулятора
2 Імплантація або заміна 2-канального кардіостимулятора
3 Імплантація або заміна 1-канального та 2-канального кардіовертера-дефібрилятора
4 Імплантація або заміна кардіостимулятора з ресинхронізацією серця CRT-D
5 Імплантація або заміна кардіостимулятора з ресинхронізацією серця CRT-P

 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПРОЦЕДУРИ

Процедура
1.Діагностичні електрофізіологічні обстеження (EPS) – як перший крок до абляції, або як окрема, виключно діагностична процедура (запаморочення, нереєстровані порушення ритму серця тощо)
2.Абляція RF (також кріоабляція) для повного діапазону порушень ритму серця, зокрема:

a. Надшлуночкові аритмії:

Атріовентрикулярна вузлова реципрокна тахікардія (AVNRT),

передсердна тахікардія (AT),

реципрокна тахікардія при маніфестуючому або прихованому синдромі WPW – абляція додаткового (аномального) шляху проведення імпульсів

тріпотіння передсердь (AFl)

b.Абляція шлуночкової аритмії (шлуночкової тахікардії, а також додаткових шлуночкових збуджень) без органічної основи (аритмії з вихідного тракту правого (RVOT) та лівого (LVOT) шлуночка, аритмії синуса Вальсальви)

ретроградна шлуночкова тахікардія

тахікардія після інфарктів

c.Абляція при тріпотінні передсердь – ізоляція легеневих вен (PVI) (а також в міру необхідності, додаткова модифікація субстрату- ізоелектричні лінії лівого передсердя, CFAE) використовуємо всі актуально вживані технології: електроанатомічні системи 3D CARTO/EnSite/Rhythmia також балонну кріоабляцію.

d.Абляція/модифікація провідності у АВ-з’єднанні (у пацієнтів з ресинхронізацією серця CRT і тріпотінням передсердь)

 

3. Імплантація безелектродного кардіостимулятора (Micra)

4. Імплантація петлевих реєстраторів аритмії (ILR – REVEAL XT/RVEAL Linq)