1. CEL PROPONOWANEGO LECZENIA
Celem zabiegu jest zamknięcie nieprawidłowego połączenia pomiędzy jamami serca
 2.  PROPONOWANE LECZENIE (OPIS, PRZEBIEG)

Zabieg przeprowadzany jest w miejscowym znieczuleniu. Polega na wprowadzeniu przez żyłę główną dolną pod kontrolą lampy rentgenowskiej i echokardiografii przezprzełykowej, cewnika o grubości ok. 3 mm. Operator przechodzi końcówką cewnika przez przegrodę międzyprzedsionkową do lewego przedsionka serca. Następnie przez cewnik wprowadza się złożony system do zamykania ubytku ( tzw. parasolkę). W lewym przedsionku serca zostaje otwarta połowa systemu (jedna parasolka). Otwarta parasolka zostaje przyciągnięta do przegrody międzyprzedsionkowej.  W momencie kiedy parasolka po lewej stronie przegrody międzyprzedsionkowej jest prawidłowo dopasowana zostaje otwarta druga część systemu po prawej stronie przegrody międzyprzedsionkowej (druga parasolka). Po dokonaniu kontroli prawidłowości implantacji, system zostaje odłączony odpowiednim mechanizmem zwalniającym. Cewnik zostaje usunięty i z zastosowaniem miejscowego ucisku dochodzi do zasklepienia nakłutej żyły.