Cel leczenia:

Wymiana wyczerpanego kardiowertera-defibrylatora

Opis zabiegu:

Zabieg zostaje przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym. Na czas zabiegu Pacjent jest podłączony do urządzeń rejestrujących pracę serca. Po nacięciu skóry kardiowerter-defibrylator zostaje wyjęty z loży. Elektroda/y zostają odkręcone od starego kardiowertera-defibrylatora, a następnie połączone z nowym urządzeniem. Nowy kardiowerter-defibrylator zostaje włożony w dotychczasową lożę, a rana zaszyta. Przy prawidłowym gojeniu się rany chory może zostać wypisany do domu po kilkunastu godzinach.