CEL LECZENIA:

Wszczepienie układu stymulującego pozwala uniknąć skutków wolnej czynności serca czyli zawrotów głowy, zasłabnięć, utrat przytomności, duszności lub śmierci. Wszczepienie układu stymulującego jest również metodą leczenia stosowaną u wybranych chorych z ciężką niewydolnością krążenia.

Opis zabiegu:

Zabieg zostaje przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym. Na czas zabiegu Pacjent jest podłączony do urządzeń rejestrujących pracę serca. Po nacięciu skóry do żyły podobojczykowej lub pachowej zostają wprowadzone tzw. zwane koszulki naczyniowe. Przez te koszulki, pod kontrolą obrazu rentgenowskiego, wprowadzane są do serca, elektrody/elektroda, a następnie stabilnie przymocowane do ściany odpowiedniej jamy serca (przedsionka lub/i komory). Po połączeniu elektrody/elektrod ze stymulatorem zostaje on umieszczony w specjalnie wytworzonej kieszonce (loży) pod skórą na mięśniu piersiowym (w niektórych przypadkach pod mięśniem), po czym rana zostaje zaszyta. Przy prawidłowym gojeniu się rany chory może zostać wypisany do domu po kilkunastu godzinach.