Cel leczenia:

Kardiowerter-defibrylator to jedyne urządzenie, które przerywa komorowe zaburzenia rytmu prowadzące do nagłego zatrzymania krążenia i nagłej śmierci sercowej. Bez tego urządzenia osoba, u której wystąpi nagłe zatrzymanie akcji serca ma niewielkie szanse na przeżycie.

OPIS zabiegu:

Zabieg zostaje przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym. Na czas zabiegu Pacjent podłączony jest do urządzeń rejestrujących pracę serca. Po nacięciu skóry do żyły podobojczykowej lub pachowej wprowadzane są tzw. koszulki naczyniowe. Przez te koszulki, zostaną wprowadzone do serca, pod kontrolą obrazu rentgenowskiego, elektrody/elektroda i stabilnie przymocowane do ściany odpowiedniej jamy serca (przedsionka lub/i komory). Po połączeniu elektrody/elektrod z kardiowerterem-defibrylatorem zostaje on umieszczony w specjalnie wytworzonej kieszonce (loży) pod skórą na mięśniu piersiowym (w niektórych przypadkach pod mięśniem), po czym rana jest zaszywana. Przy prawidłowym gojeniu się rany chory może zostać wypisany do domu po kilkunastu godzinach.