Jak wygląda przygotowanie do zabiegu ?

W dniu przyjęcia, w wyznaczonym terminie, chory zgłasza się na Izbę Przyjęć około godziny 8:00 rano.

Z Izby Przyjęć odbierany jest przez Personel Medyczny zespołu „IKARDII” i przyjmowany do Oddziału.

Po zebraniu szczegółowego wywiadu pielęgniarskiego w Oddziale oznaczane są podstawowe parametry życiowe (ciśnienie tętnicze, częstość rytmu serca) oraz wykonywane badanie elektrokardiograficzne.

Następnie chory badany jest przez Lekarza Kardiologa.

Po szczegółowej informacji o wykonywanym zabiegu (wskazaniach, przeciwskazaniach, ryzyku powikłań) oraz podpisaniu świadomej zgody chory oczekuje na zabieg, który wykonywany jest najczęściej w dniu przyjęcia (w godzinach popołudniowych).

Czas trwania hospitalizacji różni się w zależności od zabiegu i wynosi:

– przy koronarografii – około 24 godziny

– przy angioplastyce (PCI), wszczepieniu układu stymulującego serce – około 48 godzin

– przy zabiegu ablacji /badaniu elektrofizjologiczne / wszczepieniu kardiowertera/defibrylatora  – około 72 godziny

O ostatecznym czasie trwania hospitalizacji decyduje lekarz.

 

Co powinien zabrać ze sobą pacjent ?

Pacjent powinien zgłosić się w dniu przyjęcia na Izbę Przyjęć po lekkim śniadaniu, po przyjęciu porannych leków. Proszę zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • skierowanie do szpitala
  • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia, wyniki badań dodatkowych (obrazowych, laboratoryjnych);
  • listę aktualnie przyjmowanych leków oraz innych zażywanych środków oraz leki przyjmowane z powodu chorób przewlekłych innych niż kardiologiczne (pulmonologiczne, neurologiczne, insulina, inne leki cukrzycowe,  i tym podobne)
  • informację jakich leków pacjent nie powinien zażywać (z powodu uczulenia lub nadwrażliwości)
  • koniecznie proszę wziąć  przybory toaletowe, piżamę, ręcznik, kapcie, maszynkę do golenia jednorazowego użytku;
  • wskazane jest zabranie ze sobą niewielkiej ilości wody mineralnej niegazowanej.
  • proszę nie zabierać do szpitala przedmiotów wartościowych, dużej kwoty pieniędzy, biżuterii ; w przypadku kobiet – paznokcie pozbawione lakieru , również dotyczy manicure hybrydowego;