W klasycznej koronarografii środki kontrastowe podawane są bezpośrednio do serca z użyciem cewników. W przypadku wskazań do obrazowania stanu serca i tętnic wieńcowych bez konieczności hospitalizacji ,wizualizacja tętnic wieńcowych jest przeprowadzana za pomocą badania tomografii komputerowej z  podaniem dożylnym środka  kontrastowego. Koronarografia cyfrowa stosowana jest  głównie w grupie średniego ryzyka zawału serca bądź w przypadku potwierdzenia braku zmian miażdżycowych w sercowym łożysku naczyniowym.

Zapraszamy do skorzystania z tej metody.