Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA w Nałęczowie został powołany do życia w 2006 r. Podstawą jego działalności jest całodobowe i kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia.

W ramach 24 – godzinnego dyżuru leczymy chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi: zawał serca z uniesieniem (STEMI), zawał serca bez uniesienia (NSTEMI), niestabilna dławica piersiowa. Prowadzimy planową diagnostykę i leczenie inwazyjne chorych z przewlekłą choroba niedokrwienną serca.

Dodatkowo wprowadziliśmy nowoczesne metody diagnostyczne w chorobie wieńcowej serca takie jak echo wewnątrzwieńcowe (IVUS), ocena rezerwy wieńcowej (FFR), optyczna tomografia cocherentna OC, tomografia wielorzędowa MSCT. W naszym szpitalu wykonujemy niemal wszystkie zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej dotyczące choroby niedokrwiennej oraz wad strukturalnych serca.

Od 2014 r. leczymy chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Przeprowadzamy zabiegi implantacji oraz wymiany wszystkich typów stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD). Regularnie wykonywane są także zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne w ramach leczenia zaburzeń elektrycznych w sercu tj. elektrofizjologii i ablacji w migotaniu przedsionków.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania naszej kadry lekarskiej są zabiegi udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – CTO, które należą do najtrudniejszych w kardiologii inwazyjnej. Kierownik Ośrodka – prof. dr hab. med. Jarosław Wójcik, będący członkiem prestiżowego Euro CTO CLUB – od 2009 r. organizuje w Lublinie i Nałęczowie międzynarodowe warsztaty poświęcone tej tematyce. Dzięki temu pozyskaliśmy do współpracy ośrodki z Niemiec, Francji, Włoch, Japonii i USA.

Wprowadziliśmy innowacyjne metody leczenia tej choroby, które polegają na zastosowaniu zintegrowanego systemu obrazowania tętnic wieńcowych z badania echa wewnątrzwieńcowego (IVUS) z obrazem angiograficznym, obrazem uzyskanym z optycznej tomografii koherentnej (OCT) i obrazem tomografii wielorzędowej (MSCT).

Od 2017 r. OKI IKARDIA świadczy usługi medyczne w nowym, komfortowym budynku szpitalnym wyposażonym w nowoczesny sprzęt współfinansowany ze środków unijnych.

Pacjenci w naszym ośrodku mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty usług, począwszy od porad dotyczących prewencji i profilaktyki pierwotnej i wtórnej, poprzez procedury interwencyjne ratujące życie, aż po specjalistyczną rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pełnej aktywności i wydolności fizycznej.

Pacjenci leczeni szpitalnie przebywają w jedno- lub dwuosobowych salach chorych wyposażonych w oddzielne węzły sanitarne.

Szpital Kardiologii Inwazyjnej w Nałęczowie świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Od 2011 r. udzielamy świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej również w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.