Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA w Nałęczowie został powołany do życia w 2006 r. i jest jedną z wiodących placówek medycznych tego typu w województwie lubelskim.

Podstawą naszej działalności jest całodobowe i kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia.

W ramach 24 – godzinnego dyżuru leczymy chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi: zawał serca z uniesieniem (STEMI), zawał serca bez uniesienia (NSTEMI), niestabilna dławica piersiowa.

Oprócz zabiegów ratujących życie wykonujemy planową diagnostykę i leczenie inwazyjne chorych z przewlekłą choroba niedokrwienną serca.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi stosujemy zaawansowane metody diagnostyczne w chorobie wieńcowej serca takie jak: echo wewnątrzwieńcowe (IVUS), ocena rezerwy wieńcowej (FFR), optyczna tomografia cocherentna OC, tomografia wielorzędowa MSCT. W naszym szpitalu wykonujemy niemal wszystkie zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej dotyczące choroby niedokrwiennej oraz wad strukturalnych serca.

Od 2014 r. leczymy chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Przeprowadzamy zabiegi implantacji oraz wymiany wszystkich typów stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD). Regularnie wykonywane są także zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne w ramach leczenia zaburzeń elektrycznych w sercu tj. elektrofizjologii i ablacji w migotaniu przedsionków.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania naszej kadry lekarskiej są zabiegi udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – CTO, które należą do najtrudniejszych w kardiologii inwazyjnej. Dzięki wymianie doświadczeń w ramach zrzeszenia kardiologów inwazyjnych Euro CTO CLUB, do którego należy kierownik ośrodka prof. dr hab. n. med. Jarosław Wójcik – zabiegi te wykonywane są u nas wg tych samych standardów co w Niemczech, Japonii i USA.

Od 2017 r. OKI IKARDIA świadczy usługi medyczne w nowym, komfortowym budynku szpitalnym wyposażonym w nowoczesny sprzęt współfinansowany ze środków unijnych.

Pacjenci w naszym ośrodku mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty usług, począwszy od porad dotyczących prewencji i profilaktyki pierwotnej i wtórnej, poprzez procedury interwencyjne ratujące życie, aż po specjalistyczną rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pełnej aktywności i wydolności fizycznej.

Pacjenci leczeni szpitalnie przebywają w jedno- lub dwuosobowych salach chorych wyposażonych w oddzielne węzły sanitarne.

Szpital Kardiologii Inwazyjnej w Nałęczowie świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Od 2011 r. udzielamy świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej również w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Oprócz bieżącej działalności medycznej, Ikardia podejmuje także naukowe inicjatywy. Od 2009 r. co roku organizujemy międzynarodowe warsztaty kardiologii inwazyjnej International Expert to Expert CTO Forum, które gromadzą najlepszych kardiologów m.in. z Niemiec, Francji, Włoch i Japonii which gathers most talented cardiologists from all over the world, including Germany, Japan, France and Italy.

Więcej informacji na ten temat na stronie http://ctopoland.pl/

Od 15. Lat organizujemy także krajowy kongres kardiologiczny Powikłania w kardiologii inwazyjnej: zapobieganie i zarządzanie.

Więcej na http://ikardia-konferencje.pl/