Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA Sp. z o.o.

Oddział Puławy

KRS 0000252703, REGON 060116658, NIP 7122998983

24-100 Puławy, ul. Bema 1

tel. 81 888 01 91 fax. 81 888 01 79