Cel leczenia:

Koronarografia (cewnikowanie serca, cewnikowanie naczyń wieńcowych, angiografia) jest inwazyjnym zabiegiem diagnostycznym, który ma służyć dokładnej ocenie budowy i drożności tętnic doprowadzających krew do serca. Badanie uwidacznia stan naczyń wieńcowych pacjenta oraz pozwala zaplanować skuteczne jego leczenie. Dzięki tej metodzie diagnostycznej można zdecydować o dalszym sposobie leczenia: leczenie zachowawcze – przyjmowanie leków, lub inwazyjne – poszerzanie naczyń (angioplastyka wieńcowa) lub zabieg operacyjny kardiochirurgiczny (wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych popularnie nazywanych bypassami).

Opis zabiegu:

Po znieczuleniu miejscowym skóry zostaje nakłuta tętnica (ewentualnie dodatkowo żyła) w pachwinie lub na ręce. Poprzez miejsce nakłucia wprowadzana jest tzw. koszulka naczyniowa, cienka rurka ze sztucznego tworzywa. Następnie wprowadzane przez nią cewniki diagnostyczne umożliwiają podanie kontrastu radiologicznego w celu zobrazowania tętnic wieńcowych pod kątem obecności zmian miażdżycowych.