Nazwa projektu: „Innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych”
Opis projektu: Celem projektu było wdrożenie wyników prac B+R w zakresie kardiologii. Efektem projektu było wprowadzanie na rynek innowacyjnej usługi leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych.
Wartość projektu: 10 100 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6 999 300,00 zł
Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.