Skierowanie na tomografię komputerową(TK)

Skierowanie na koronarografie