Koronarografia

Cel leczenia: Koronarografia (cewnikowanie serca, cewnikowanie naczyń wieńcowych, angiografia) jest inwazyjnym zabiegiem diagnostycznym, który ma służyć dokładnej ocenie budowy i drożności tętnic […]

Czytaj dalej

Ablacja

Cel zabiegu: zlikwidowanie ogniska/ognisk arytmii serca,modyfikacja ogniska/ognisk arytmii serca,modyfikacja podłoża/substratu arytmii. Opis zabiegu: Zabieg rozpoczyna się od podłączenia Pacjenta do urządzeń kontrolujących […]

Czytaj dalej

Wszczepienie stymulatora

CEL LECZENIA: Wszczepienie układu stymulującego pozwala uniknąć skutków wolnej czynności serca czyli zawrotów głowy, zasłabnięć, utrat przytomności, duszności lub śmierci. […]

Czytaj dalej

Wymiana stymulatora

Cel proponowanego leczenia: Wymiana wyczerpanego stymulatora Opis zabiegu: Zabieg zostaje przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym. Na czas zabiegu będzie Pacjent jest podłączony do urządzeń […]

Czytaj dalej

Wymiana kardiowertera-defibrylatora

Cel leczenia: Wymiana wyczerpanego kardiowertera-defibrylatora Opis zabiegu: Zabieg zostaje przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym. Na czas zabiegu Pacjent jest podłączony do urządzeń rejestrujących pracę […]

Czytaj dalej

Kardiowersja elektryczna

Cel leczenia: Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca – rytmu zatokowego/ stymulatorowego. Przezklatkowa kardiowersja elektryczna jest obecnie podstawową niefarmakologiczną […]

Czytaj dalej