Cel zabiegu:

zlikwidowanie ogniska/ognisk arytmii serca,modyfikacja ogniska/ognisk arytmii serca,modyfikacja podłoża/substratu arytmii.

Opis zabiegu:

Zabieg rozpoczyna się od podłączenia Pacjenta do urządzeń kontrolujących pracę serca i ciśnienie krwi. Chory poddawany jest znieczuleniu miejscowemu. Zabieg polega na wprowadzeniu, przez znieczulone miejsca, do żył i/lub tętnic specjalnych rurek zwanych koszulkami. Zazwyczaj stosowane są 2-3 koszulki, wprowadzane przez żyły/tętnice udowe – w razie potrzeby dodatkowo przez żyłę szyjną wewnętrzną. Następnie przez koszulki wprowadza się elektrody/ cewniki) pod kontrolą obrazu RTG w określone miejsca serca. Elektrody/cewniki łączy się z komputerem, co umożliwia ocenę elektrycznej czynności serca i dokładne zlokalizowanie miejsc, które są źródłem arytmii.Czas trwania zabiegu jest różny u różnych pacjentów (zwykle około 2-4 godzin).Po zakończonym zbiegu wykonywane jest ponownie badanie elektrofizjologiczne, aby ocenić wynik zabiegu.